20 april 2021 kl. 14.30-16.30

Rätt stöd till psykisk hälsa - Organisering av primärvårdens insatser

Webbinariet syftar till att ge erfarenhetsutbyte kring organisering av insatser vid lättare psykisk ohälsa baserat på utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01).

Anmäl dig

Innehåll

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under våren webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt vid psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarie fokuserar vi på organisering av primärvårdens insatser vid psykisk ohälsa.

Målgrupp

Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med psykisk hälsa i primärvård.

Program

Nära Vård och psykisk hälsa

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR

Rätt stöd till psykisk hälsa – Organisering

Anna Nergårdh, tidigare särskild utredare för Samordnad utveckling för god och nära vård

Landet runt

Flera olika exempel kommer att ges på hur man kan organisera primärvårdens insatser vid lättare psykisk ohälsa, både på vårdcentral och inom kommunen.

  • Samarbetsvård psykisk hälsa i Region Dalarna. Henric Jansson, projektledare, och medarbetare.
  • Tvärprofessionellt team vid psykisk ohälsa på Hertsöns HC i Luleå. Malin Isaksson, kurator Psykosociala teamet, Hertsöns Hälsocentral.
  • Integrerad beteendehälsa. Utvecklings- och forskningsprojekt i primärvården i Östergötland. Kocher Koshnaw, projektledare, leg. psykolog.
  • Internetbaserad psykoterapi på Brunflo hälsocentral. Sofia Djusberg, leg. psykolog, Brunflo hälsocentral.

Välkommen att delta och inspireras!

I anmälningsformuläret finns ett alternativ för dig som inte kan delta i själva webbinariet men vill ha en länk till inspelningen när den finns tillgänglig. Det ges också möjlighet till frågor och dialog kring hur förslagen kan omsättas i praktiken.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, konsult

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset