19 oktober 2021 kl. 08.30-10.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Rätt från början – kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa

Hur får kommuner och regioner kraft att satsa på barn och ungas hälsa trots ett begränsat ekonomiskt utrymme och en pågående pandemi?

Anmäl dig

Innehåll

Hur stärker vi de ekonomiska incitamenten för tidig samverkan med fokus på barn och ungas hälsa? Ta del av exempel på framgångsrikt samverkansarbete i Västerbottens och Gävleborgs län. Tillsammans med Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Uppsala universitet, belyser vi kostnadseffektiviteten av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Samordnare för uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa deltar.

Programmet genomförs i samband med att SKR presenterar höstens ekonomirapport.

Målgrupp

Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.

Program

08.30

Inledning
Jesper Ekberg, Lisbeth Löpare Johansson och Ing-Marie Wieselgren

Barn och ungas hälsa - ett fokus i SKR:s ekonomirapport
Nils-Eric Gustavsson

08:45

Två exempel på kostnadseffektiv samverkan för barn och ungas hälsa

  • Salutsatsningen – en hälsofrämjande satsning för barn och ungdomar i Västerbotten
  • HIPR – en samskapad digital lösning för barn och unga med ADHD i Gävleborgs län.

09.20

Kostnadseffektivitet av tidiga preventiva insatser
Inna Feldman

09.40

Gemensam reflektion om lärdomar och behov framåt

Medverkande

  • Representant från Salutsatsningen i Västerbottens län
  • Måns Lööf, digitalutvecklare inom BUP och barn- och ungdomshabiliteringen, Region Gävleborg
  • Inna Feldman, docent i hälsoekonomi vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Nils-Eric Gustavsson, SKR, tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jesper Ekberg, handläggare SKR

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset