OBS! Evenemanget är avslutat!21 november 2022 kl. 13.00-14.30

Rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet

Seminariet innehåller teoretisk och praktisk information om hur kommunerna kan arbeta med frågan om rätt bärighetsinformation på det kommunala vägnätet.

Anmäl dig

Innehåll

Trafikförordningen ger möjlighet för väghållaren att föreskriva om bärighetsklass i syfte att reglera hur tunga fordon en väg eller en del av en väg i det kommunala vägnätet får belastas med. Kvalitetskontroller i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) och Nationell vägdatabas (NVDB) visar på behov av översyn och analys avseende bärighetsföreskrifter i kommunerna - såväl gällande föreskrifter som behov av nya/ändrade föreskrifter. Seminariet innehåller teoretisk och praktisk information om hur kommunerna kan arbeta med frågan.

Exempel på bärighetsföreskrifter delges efter seminariet tillsammans med övrig dokumentation.

Målgrupp

Kommunala väghållare och tjänstepersoner som arbetar med utformning av trafikföreskrifter.

Medverkande

  • Selda Taner, SKR
  • Lars Hammar, Transportstyrelsen
  • Tomas Löfgren, Trafikverket
  • Niclas Leidhem, Halmstads kommun

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.