6 oktober 2021 kl. 09.00-11.00

Rasism i arbetslivet

Du som arbetar inom kommun eller region är välkommen på ett fördjupande digitalt seminarium om rasism i arbetslivet. Seminairet arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner i samarbete med Länsstyrelserna inom ramen för regeringsuppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.

Anmälan och information

Anmälan till webbinariet görs på Länsstyrelsen Stockholms webbplats.

Anmälan till konferensen, Länsstyrelsen

Innehåll

Hur kan vi skapa ett inkluderande arbetsliv oavsett hudfärg? SKR arrangerar i samarbete med länsstyrelserna en utbildningen som ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet.

  • Statistik och forskningsläget om rasism på svenska arbetsmarknaden
  • Diskrimineringslagen som verktyg eller hinder?
  • Reflektera över rasism i din yrkesroll
  • Diskussion – Vad behöver organisationer för att bättre genomföra sitt uppdrag?

Målgrupp

Anställda inom kommuner och regioner

Om du har frågor

Ansvarig på SKR :

Christin N Granberg, handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset