6 september 2021 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter

Syftet med webbsemianriet är att ge en fördjupad insikt i vad tvång kan innebära, ge en bild av nuvarande initiativ, inspireras av goda exempel på pågående utvecklingsarbeten, och bjuda in regioner och brukarföreningar till ett fortsatt utvecklingsarbete.

Anmäl dig

Inom hälso-och sjukvården bedriver psykiatriska verksamheter för barn och vuxna såväl frivillig vård som tvångsvård. Inom ramen för tvångsvården kan de utföra tvångsåtgärder vilket medför ett stort ansvar att göra detta på ett sätt som inte kränker individens mänskliga rättigheter. Samtidigt behöver ett systematiskt utvecklingsarbete pågå för att förebygga tvång och tvångsvårdsåtgärder. Flera utvecklingssatsningar har gjorts genom åren för att förbättra tillgången till evidensbaserade vård- och stödinsatser för individer med allvarlig psykisk sjukdom och minska behovet av tvång men tillsammans behöver vi göra mer.

Moderator: projektchef Ing-Marie Wieselgren vid SKR.

Målgrupp

  • Beslutsfattare, chefer, verksamhetsutvecklare, personal och andra intresserade i regioner, kommuner, brukarorganisationer och övriga civilsamhället

Programinnehåll

Utförligt program publiceras senare. Under webbinariet kommer vi bland annat att belysa följande frågeställningar:

  • Erfarenheter av att vårdas med stöd av psykiatriska tvångsvårdslagstiftning och vara med om tvångsåtgärder
  • FNs tortyrkommité granskade Sverige 2020. Vilka synpunkter och rekommendationer hade de rörande den psykiatriska tvångsvården?
  • Vad gör den statliga nivån, departement och myndigheter, för att behovet av tvång och tvångsåtgärder ska minska? Vad gör den regionala och lokala nivån för att behovet av tvång tvångsåtgärder ska minskas?
  • Exempel på aktiviteter för att förbättra innehåll, förebygga tvång och tvångsåtgärder i psykiatrisk slutenvård
  • Människorättsbaserat arbete inom psykiatrin – vad är det? Erfarenheter och lärdomar från Västra Götalandsregionen.
  • Hur kan det digitala verktyget genombrott.se användas för att förbättra psykiatrisk slutenvård och minska tvångsåtgärder?
  • Hur kan Virtual Reality (VR) – teknik användas för att träna hantering av utmanande situationer i psykiatrisk slutenvård?
  • Avslutande panelsamtal. Hur får vi framgångsrikt utvecklingsarbete att bli en del av verksamhetens kultur?

Webbinariet planeras att spelas in och sker på Zoom. Anmälningslänk skickas till den mejladress som uppgavs vid anmälan.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Louise Kimbly, Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset