17 maj 2022 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Psykiatrin i siffror

Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid SKR arrangerar konferensen Psykiatrin i siffror. Stort fokus kommer att ligga på resultatet från kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR.

Anmäl dig

Kartläggningen innehåller data från 2021 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Programmet kommer inom kort.

Målgrupp

Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling.

Tre webbinarier ingår

Inom ramen för konferensen Psykiatrin i siffror arrangerar Uppdrag Psykisk Hälsa även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område. Anmälan till dessa görs samtidigt som till konferensen.

Workshop 1

Tisdag 17 maj klockan 10-12
Tema: barn- och ungdomspsykiatri

Workshop 2

Onsdag 18 maj klockan 10-12
Tema: vuxenpsykiatri

Workshop 3

Torsdag 19 maj klockan 10-12
Tema: rättspsykiatri

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, SKR

Frågor om anmälan:

sofie.johansson@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR