25 maj 2021 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Psykiatrin i siffror

För sjätte året i rad arrangerar SKR konferensen Psykiatrin i siffror. Under webbsändningen presenteras siffror från kartläggningen av specialistpsykiatrin.

Kartläggningen innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Webbsändningen: Psykiatrin i siffror

Målgrupp

Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling.

Programinnehåll

Under sändningen får vi bland annat höra:

Nyheter och analyser av 2020 års kartläggning

Reflektioner kring resultaten från BUP, VUP respektive RPV

  • Carina Ranius, utvecklingsansvarig Psykiatricentrum Region Östergötland
  • Magnus Oleni, verksamhetschef Region Halland
  • Christina Blom, verksamhetschef Rättspsykiatriska kliniken Vadstena

Presentation av utsökningsverktyget

Brukarrörelsen kommenterar kartläggningen

  • Conny Allaskog, NSPH Skåne

Hur kan resultaten användas?

  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR

Workshop psykiatrin i siffror

Inom ramen för konferensen Psykiatrin i siffror arrangerar UPH även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.

Workshop 1, barn och ungdomspsykiatri, tisdag 25 maj kl 10-12, Workshop 1: barn- och ungdomspsykiatri


Workshop 2, vuxenpsykiatri, onsdag 26 maj kl 10-12,

Workshop 2: vuxenpsykiatri


Workshop 3, rättpsykiatri, torsdag 27 maj kl 10-12,

Workshop 3: rättspsykiatri

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR