25 maj 2021 kl. 13.00-16.00

Psykiatrin i siffror

För sjätte året i rad arrangerar SKR konferensen Psykiatrin i siffror. Under webbsändningen presenteras siffror från kartläggningen av specialistpsykiatrin, som genomförts av Nysam på uppdrag av SKR.

Anmäl dig

Kartläggningen innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.

Program uppdateras löpande.

Workshop psykiatrin i siffror

Inom ramen för konferensen Psykiatrin i siffror arrangerar UPH även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.


Workshop 1, barn och ungdomspsykiatri, tisdag 25 maj kl 10-12, Workshop 1: barn- och ungdomspsykiatri


Workshop 2, vuxenpsykiatri, onsdag 26 maj kl 10-12,

Workshop 2: vuxenpsykiatri


Workshop 3, rättpsykiatri, torsdag 27 maj kl 10-12,

Workshop 3: rättspsykiatri

Målgrupp

Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset