19 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021

Välkomna till höstens Presidiedagar! Den 12 oktober plan- och byggfrågor, den 19 oktober miljö- och klimatfrågor.

Anmäl dig

Innehåll

Inbjudan och anmälan: plan- och byggfrågor den 12 oktober.

Vi fortsätter vårens samtal med ytterligare två halvdagar, 12 oktober och den 19 oktober.

Det går bra att lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten och möjliggör därför betalande deltagare att se materialet under två veckor från sändningsdatum.

Målgrupp

Presidier och övriga ledamöter i miljö-, plan- och byggnämnder, gärna tillsammans med chef på ledningsnivå i förvaltningen.

Program 19 oktober

Tema: miljö och klimat

13.00-13.20 Aktuellt i korthet

Introduktion till dagens program och en överblick över vilka frågor och utredningar som är aktuella på förbundet inom miljöområdet.

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKR

13.20-13.50 Agenda 2030 och klimatomställning – så här gör Malmö

Klimatförändringarna är kanske det tydligaste exemplet på en global utmaning som får tuffa lokala konsekvenser. Vi får höra hur Malmö stad ställer om för att klara detta.

Simon Chrisander, ordförande i miljönämnden samt kommunalråd för
stadsbyggnad och miljö, Malmö stad

13.50-14.00 Paus

14.00-15.00

Hur kan vi optimera våra resurser inom myndighetsområdet?

Erfarenheter av att samagera för att bli mer kraftfulla tillsammans. Hur kan
avtalssamverkan mellan sex kommuner inom plan- bygg- och miljöområdet
se ut?

Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, Eksjö kommun

Hur kan kommunerna bidra till att ställa om?

Minskad klimatpåverkan – vad kan kommuner göra i omställningsarbetet?
Hur kan kommuner arbeta med upphandling som ett verktyg för fossilfrihet
– erfarenheter från Helsingborgs stad.

Representant för Helsingborgs stad
Andreas Hagnell, expert klimat & energi, SKR

15.00-15.15 Paus

15.15-15.45 Aktuellt inom miljö- och klimatområdet

Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket

15.45-16.00 Avslutande reflektioner

Karin Jonsson, ordförande samhällsbyggnadsberedningen, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emilie Gullberg, handläggare

Kerstin Blom Bokliden, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset