12 oktober 2021 kl. 13.00-16.00

Presidiedagar för plan-, bygg- och miljönämnder 2021

Välkomna till höstens Presidiedagar! Den 12 oktober plan- och byggfrågor, den 19 oktober miljö- och klimatfrågor.

Anmäl dig

Innehåll

Inbjudan och anmälan: miljö- och klimatfrågor, den 19 oktober.

Vi fortsätter vårens samtal med ytterligare två halvdagar, den 12 och den 19 oktober.

Det går bra att lyssna under en eller båda halvdagarna. Vi vill uppmuntra deltagande kopplat till egna diskussioner och möten och möjliggör därför betalande deltagare att se materialet under två veckor från sändningsdatum.

Målgrupp

Presidier och övriga ledamöter i miljö-, plan- och byggnämnder, gärna tillsammans med chef på ledningsnivå i förvaltningen.

Program 12 oktober

Tema: planering och byggande

13.00-13.20 Aktuellt i korthet

Introduktion till dagens program och en överblick över vilka frågor och utredningar som är aktuella på förbundet inom plan- och byggområdet.

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKR

13.20-13.50 Hållbar stadsutveckling – så ska Kungsbacka växa

År 2050 kan 130 000 personer bo i Kungsbacka kommun. Hur och var ska alla bo, hur ska utvecklingen ske hållbart och vilka utmaningar ser man? Kommunen är nu mitt i processen med en ny översiktsplan.

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Kungsbacka kommun

13.50-14.00 Paus

14.00-15.00

Efter rekordregnet – så hanterar Gävle kommun krisen

I augusti föll rekordmängder med regn över Gävle, med stora skador på byggnader och infrastruktur som följd. Hur arbetade kommunen innan, under och efter skyfallen och vilka är de stora utmaningarna nu?

Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö, Gävle kommun

Översiktsplanen – kommunens strategiska vägval

Elproduktion, klimateffekter, bostäder och vindkraft – samhällsutmaningar som kräver sammanvägda ställningstaganden och strategier från kommunens sida. I översiktsplanen kan de stora frågorna som påverkar planering och byggande benas ut.

Kristina Isacsson och Christina Thulin, experter planering och byggande, SKR

15.00-15.15 Paus

15.15-15.45 Aktuellt inom bygg- och bostadsområdet

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

15.45-16.00 Avslutande reflektioner

Karin Jonsson, ordförande samhällsbyggnadsberedningen, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Emilie Gullberg, handläggare

Kerstin Blom Bokliden, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset