16 maj 2023 kl. 10.00-12.00

Politiskt styrning och ledning - en grundutbildning

En introduktionsutbildning för dig som är ny kommunstyrelse- eller regionstyrelseordförande. SKR:s fokus är att stärka dig i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region. Den digitala utbildningen innehåller fyra tillfällen med start i maj 2023.

Anmäl dig

Innehåll

Vid varje tillfälle blandas inslag av teori med gruppdiskussioner mellan deltagarna. Följande dagar genomförs utbildningen under 2023:

 • 16 maj - start.
 • 22 augusti
 • 12 september
 • 17 oktober - avslut.

Politisk styrning

Utbildningstillfället genomförs den 16 maj 2023 klockan 10:00 -12.00.

För att kunna leverera god välfärd krävs ett bra samspel mellan politisk styrning och verksamhetsstyrning. Men varför ser dagens styrning ut som den gör och hur har den utvecklats över tid? Vilka är de rådande styrlogikerna och vad innebär det för mig som ordförande?

Ekonomistyrning och mål- och resultatstyrning

Utbildningstillfället genomförs den 22 augusti 2023 klockan 10:00 -12.00.

Vilka krav ställer Kommunallagen? Vad innebär god ekonomisk hushållning? Hur fungerar utjämningssystemet? Vad krävs för ett fungerande samspel mellan planering – uppföljning/ analys och åtgärder. Och vilken roll spelar politiken i detta?

Politiskt ledarskap

Utbildningstillfället genomförs den 12 september 2023 klockan 10:00 -12.00.

Ledarskapet kräver klokhet och skicklighet för att kunna möta och hantera samhällsförändringarna på kommunal och regional nivå där principer och visioner ska bli vardag och verklighet för medborgarna. Det handlar bland annat om att bära demokratin varje dag, att skapa genomslag och resultat och att leda med förtroende och tillit.

Arbetsgivarrollen

Utbildningstillfället genomförs den 17 oktober 2023 klockan 10:00 -12.00.

Arbetsgivaransvaret är i grunden ett kollektivt ansvar, det vill säga ett ansvar för de förtroendevalda i styrelsen eller nämnden sett som en helhet. Kommuner och regioners reglemente anger hur ansvaret fördelas mellan styrelse och nämnder. Där utpekas de övergripande och strategiska arbetsgivarfrågorna som ett ansvarområde för styrelsen. Men kommunallagens organisationsfrihet öppnar upp för olika lösningar. Några av de frågor du behöver sätta dig in i är vad arbetsgivaransvaret innebär och vilka möjligheter och skyldigheter som finns för dig som förtroendevald.

Målgrupp

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Regionstyrelsens ordförande

Medverkande

 • Christine Feuk, SKR
 • Lena Lindgren, SKR
 • Ytterligare medverkande meddelas senare.

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.