10 november 2021 kl. 10.00-11.00

Politikernas Trygghetsundersökning 2021, PTU

Ni möter Anna Gavell Frenzel från Brottsförebyggande rådet (Brå) som berättar om resultatet av undersökningen. Vi samtalar om hur hot och hat kan påverka de förtroendevalda i deras demokratiska uppdrag och det demokratiska samtalet.

Anmäl dig

Under hösten 2021 sänder SKR webbinarium som handlar om att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Hot och hat mot förtroendevalda är i förlängningen ett hot mot vår demokrati och det är därför viktigt att bygga systematik i det förebyggande arbetet.

Innehåll

Hot och hat mot förtroendevalda är i förlängningen ett hot mot vår demokrati och det är därför viktigt att bygga systematik i det förebyggande arbetet. På uppdrag av regeringen har Brå under mellanvalsåret 2020 kartlagt omfattningen av hot, våld och trakasserier som politiskt förtroendevalda har utsatts för. Resultatet presenteras av Brå i månadsskiftet oktober - november 2021.

Medverkande gäster

  • Anna Gavell Frenzel från Brottsförebyggande rådet (Brå)
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Målgrupp

Webbinarier, som varje gång har olika teman, vänder sig till förtroendevalda samt till säkerhetsansvariga, kommunsekreterare och andra tjänstepersoner som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Ytterligare ett webbinarium den 8 december 2021

Du kan redan nu anmäla dig. Program med tema publiceras under hösten.

Anmälan webbinarium 8 december 2021

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, projektledare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset