31 maj 2022 kl. 10.30-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Politiken och kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

SKR arrangerar en digital dialog med politiker om uppföljning av KAA i den egna kommunen och hur samverkan mellan politikområden kan underlättas. Observera att detta evenemang endast vänder sig till politiker.

Anmäl dig

Innehåll

Flera kommuner har kommit långt i sitt arbete med KAA. Men det finns behov av att följa upp KAA bättre på politisk nivå. Den digitala dialogen med politiker kommer därför att handla om vilken information de tycker att de behöver om KAA i den egna kommunen, hur arbetet med KAA bättre kan följas upp och hur samverkan mellan olika politikområden som rör ungdomar i KAA kan underlättas.

Skolverket respektive Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att på olika sätt stödja kommunerna i arbetet med KAA. En representant från respektive myndighet medverkar i dialogen.

Målgrupp

Observera att detta evenemang endast vänder sig till politiker med koppling till det kommunala aktivitetsansvaret.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR