Artikeln publicerades 4 mars 2022

Polisens arbete, nationellt och lokalt, under valåret 2022

Du får höra om hur polisen arbetar med att skapa säkerhet för valets genomförande. Vilket stöd de kan ge till kommuner och regioner, och hur samverkan kan ske på lokal nivå. Hur kan man förebygga och hantera och incidenter i samband med val och vad kommunerna kan göra för att öka valsäkerheten.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Innehåll

Ett webbseminarium som handlar om stärka de förtroendevaldas trygghet och säkerhet, genom systematik i att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda. Varje tillfälle har olika teman.

Polismyndigheten har beslutat att valåret 2022 utgör en särskild händelse i deras organisation. Valår har över tid visat att fler förtroendevalda utsätts för påverka i sitt uppdrag. Under valåret 2018 ökade antal incidenter och polisanmälningarna förtroendevalda, partierna eller deras valarbete.

Utgångspunkten i vår representativa demokrati bygger på partier och att människor väljer att engagera sig politiskt och ta på sig uppgifter som förtroendevalda. Att kunna genomföra säkra val är kärnan i demokratin.

Filmen är 56 minuter och 32 sekunder lång. Den är tillgänglig till och med 30 september .

Medverkande

  • Daniel Godman, NOA, Polismyndigheten
  • Jonas Hysing, nationell kommenderingschef för Polismyndighetens särskilda händelse inför valet 2022
  • Tobias Brahammar, kommunpolis i Malmö, lokalpolisområde Norr
  • Nadim Ghazale, kommunpolis i Borås
  • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet:

Anna-Lena Pogulis, projektledare

Greta Berg, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.