Artikeln publicerades 31 mars 2021

Personlig assistans, PAN/Bilaga J

Utbildningen riktar sig till kommuner och regioner samt de av Sobonas medlemmar som tillämpar HÖK och PAN. Den kan användas som en del av introduktionen av nya medarbetare som ska arbeta med Bilaga J och PAN.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom HR, som personalhandläggare eller till dig som ansvarar för frågor kring funktionshinderomsorg och personlig assistans.

Innehållet motsvarar en grundkurs inom området personlig assistans med fokus på avtalet PAN och Bilaga J inom Allmänna Bestämmelser.

Denna utbildning är framtagen gemensamt av SKR och Adda. Du anmäler dig och genomför utbildningen via Adda. SKR ansvarar för att all fakta i utbildningen är relevant och uppdaterad.

Anmäl dig till kursen i Personlig assistans, PAN/Bilaga J

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om avtalen, avtalens konstruktion och bestämmelser. Med avtalen avses PAN 16 prolongerad (PAN) och Bilaga J till AB. Utbildningen går igenom skillnaden mellan avtalen, hur anställningsvillkor och lön, semester samt även kort om lagstiftningen LSS.

Digital utbildning i föreläsningsform

  • Kursen består av inspelade föreläsningar och innehållet omfattar främst grunderna i Allmänna bestämmelser.
  • Du kan genomföra den när det passar dig under 60 dagar från att du beställde utbildningen.
  • Utbildningen kan genomföras i samtliga webbläsare och på samtliga enheter.

Kursledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR