17 juni 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

PBL-taxa för bygglov och anmälan

Ett seminarium för nya användare om SKR:s underlag för taxekonstruktion.

Anmäl dig

Innehåll

En välfungerande taxa är en viktig del av kommunens finansiering av bygglovsverksamheten. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med det arbetet ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut underlag för taxekonstruktion. Sedan några år tillbaka finns ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa som uppdateras löpande. Syftet med det nya underlaget är att få en transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa.

SKR bjuder nu in till ett halvdagsseminarium via det digitala verktyget Zoom om taxeunderlaget för dig som inte sedan tidigare använder det. Förmiddagen har fokus på området bygglov och anmälan.

Välkommen!

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som är bygglovschef eller på annat sätt ansvarig för PBL-taxan i kommunen.

Program

Under seminariet kommer vi att gå igenom följande frågor.

 • Juridiska utgångspunkter för taxan.
 • Taxeunderlagets uppbyggnad avseende lov, anmälan m.m.
 • Ärendetyper och genomsnittlig kostnad, viktiga begrepp i taxeuppbyggnaden.
 • Taxebestämmelser och taxetabeller.
 • Arbetsgången för att bygga upp en ny taxa.
 • Vad säger kommuner som redan använt taxeunderlaget?

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare
 • Love Edenborg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR