21 oktober 2021 kl. 13.00-14.30

Patientkontrakt invånare: Samskapande med patient- och brukarrörelsen

Hösten 2021 ger Nära vård SKR tre fristående webbinarier inom ramen för Patientkontrakt. Vid höstens andra webbinarium berättar Region Jönköpings län om sitt pågående utforskande kring Nära vård och Patientkontrakt tillsammans med Funktionsrätt och patientföreningar i Jönköpings län.

Anmäl dig

Innehåll

Nära vård SKR ger tillsammans med Region Jönköpings län och Region Kronoberg tre fristående webbinarier inom ramen för Patientkontrakt. Genom tre olika teman sätter vi fokus på hur samskapandet mellan hälso- och sjukvården och invånare, patienter och närstående kan stärkas i utvecklingen av Patientkontrakt på lokal och regional nivå.

I det andra webbinariet berättar Region Jönköpings län hur de tillsammans med Funktionsrätt och patientföreningar i Jönköpings län utforskar Patientkontrakt som en del i omställningen till Nära vård. En dialog förs kring erfarenheter och vad som kan vara framgångsfaktorer i nya samskapande former. Du får även möjlighet till samtal i mindre grupper.

Du kommer få inspiration kring:

 • Lärande nätverk som en form för samskapande.
 • Vad som kan vara viktigt gällande Patientkontrakt för medlemmarna i en patientförening och i rollen som närstående.
 • Framtagande av ett utbildningskoncept om Patientkontrakt för målgruppen patientföreningar.

Övriga seminarier

Praktisk träning tillsammans 7 september

Lärande kafé, samskapande grupputbildning 30 november

Målgrupp

Alla som är intresserade av Patientkontrakt och samskapande.:

 • verksamhetsutvecklare
 • vårdstrateger
 • vårdpersonal
 • patient- och brukarorganisationer
 • patienter
 • brukare
 • närstående.

Medverkande

 • Tyra Warfvinge, handläggare Nära vård, SKR
 • Madeleine Beermann, handläggare Nära vård, SKR
 • Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län
 • Representanter från patientföreningar i Region Jönköpings län
 • Karin Johansson, Region Kronoberg

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Tyra Warfvinge, handläggare Nära vård

Frågor om seminariet:
tyra.warfvinge@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset