30 november 2021 kl. 13.00-14.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Patientkontrakt invånare: Lärande kafé, samskapande grupputbildning

Hösten 2021 ger Nära vård SKR tre fristående webbinarier inom ramen för Patientkontrakt. I det sista webbinariet berättar Region Kronoberg om Lärande kafé som ett sätt att sprida och utveckla Patientkontrakt. Det är inspirerat av den norska modellen Lära och bemästra och används för att stödja patienters lärande och aktiva samskapande.

Anmäl dig

Innehåll

Nära vård SKR ger tillsammans med Region Jönköpings län och Region Kronoberg tre fristående webbinarier inom ramen för Patientkontrakt. Genom tre olika teman sätter vi fokus på hur samskapandet mellan hälso- och sjukvården och invånare, patienter och närstående kan stärkas i utvecklingen av Patientkontrakt på lokal och regional nivå.

Det tredje webbinariet handlar om ett pågående arbete i Region Kronoberg där Lärande kafé, som är inspirerat av Lära och bemästra-modellen, utvecklas på nya sätt. Modellen presenteras och en dialog förs kring erfarenheter från de som anordnat Lärande kafé och vad som varit framgångsfaktorer. Du får även möjlighet till samtal i mindre grupper.

Du kommer få inspiration kring:

 • Grupputbildning enligt Lära och bemästra som ett verktyg för att stärka deltagarna och främja samskapande
 • Ett sätt att sprida Patientkontrakt till patienter och närstående
 • Framtagande av ett utbildningskoncept där lärande om sjukdom/funktionsnedsättning och Patientkontrakt vävs samman.

Övriga seminarier

Praktisk träning tillsammans 7 september

Samskapande med patient- och brukarrörelsen 21 oktober

Målgrupp

Alla som är intresserade av Patientkontrakt och samskapande:

 • verksamhetsutvecklare
 • vårdstrateger
 • vårdpersonal
 • patient- och brukarorganisationer
 • patienter
 • brukare
 • närstående.

Medverkande

 • Tyra Warfvinge, handläggare Nära vård, SKR
 • Madeleine Beermann, handläggare Nära vård, SKR
 • Karin Johansson, Region Kronoberg
 • Maria Johansson, utvecklingsledare Qulturum, Region Jönköpings län

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Tyra Warfvinge, handläggare Nära vård

Frågor om seminariet: tyra.warfvinge@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR