15 oktober 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Partsgemensam webbsänd konferens
angående Huvudöverenskommelse mellan
SKR/Sobona och Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd, HÖK 21

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till konferens.

Anmäl dig

Målgrupp

  • Personalchef/förhandlingschef eller motsvarande inom
    kommunen/regionen eller bolag.
  • Förvaltningschef/skolchef och rektorer inom utbildning.
  • Representanter för Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund hos
    respektive arbetsgivare.

Innehåll

Partsgemensamt sätter vi Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor i ett helhetsperspektiv. Vi tar ett partsgemensamt avstamp kring strategisk kompetensförsörjning och berättar om centrala och lokala parters åtaganden. Det sker genom information, inspiration, exempel och dialog.

Information

Då vissa moment i sändningen förutsätter diskussion och samtal ser centrala
parter det som en fördel om parterna lokalt kan sitta tillsammans, digitalt eller fysiskt.

Om ni har frågeställningar som rör HÖK 21 och som ni vill ha besvarade under konferensen, mejla frågorna senast den 30 september, till: kompetensforsorjningskola@skr.se

För frågor om innehållet i konferensen:
kompetensforsorjningskola@skr.se

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Somia Frej, utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset