23 november 2021 kl. 09.00-16.00

Översiktskurs i offentlig upphandling

En webbsänd endags översiktskurs som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Innehåll

SKR erbjuder en webbsänd endagars översiktskurs i offentlig upphandling. Kursen tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Under hösten planeras samma översiktskurs i offentlig upphandling att erbjudas vid två tillfällen. Aktuella kursdatum är den 16 september och den 23 november 2021.

Programpunkter som planeras för höstens kurser

 • Upphandlingsrättsliga principer
 • Direktivstyrda och nationella regler
 • Undantag från LOU
 • Uteslutning och kvalificering
 • Rättelse, förtydligande och komplettering
 • Utvärdering av anbud
 • Offentlighet och sekretess
 • Rättsmedel
 • Ändring av avtal
 • Ramavtal och inköpscentraler.

Medverkande

Kursledare är samtliga från SKR:s avdelning för juridik.

 • Magnus Ljung, förbundsjurist
 • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
 • Helena Henriksson, förbundsjurist
 • Maria Larsson, ekonom, upphandlingsexpert.

Målgrupp

Alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar. Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Magnus Ljung, förbundsjurist

Hampus Allerstrand, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset