27 september 2021 kl. 14.00-15.45

Öppna data i skolsektorn – för vem och varför?

Webbinariet genomförs inom ramen för en serie seminarier gällande öppna data inom skol- och arbetsmarknadssektorn.

Anmäl dig

Webbinariet arrangeras av SKR i samarbete med Swedish JobTech och handlar om öppna data i skolsektorn. Webbinariet inleds av representanter från SKR som ger en bakgrund till ämnet och initiativet till webbinarieserien.

Under webbinariet kommer vi bland annat att få ta del av konkreta exempel på användning av öppen data i skolsektorn genom företrädare från startup-företaget Assedon samt expertkunskap i ämnet genom Patrik Andersson. Jannie Jeppesen, VD Swedish Edtech kommer att redogöra för arbetet inom ramen för samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Diskussion kommer även föras inom ämnet mellan nationella aktörer och medverkande kommer ges tillfälle att ställa frågor.
Medverkar gör bland annat Erik Nilsson, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, Monica Sonde, avdelningschef på SKR, Kjell Hedwall, avdelningschef på Skolverket, Jannie Jeppesen, VD på Swedish Edtech Industry, Patrik Sundström, CDO på SKR, Patrik Andersson, Priva Innovation AB.

Målgrupp

Huvudmän, myndigheter och andra aktörer inom skolsektorn. Andra viktiga målgrupper är strategiska stödfunktioner med övergripande ansvar för digitalisering.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Annika Agélii Genlott, utredare

Mikael Svensson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset