10 september 2021 kl. 12.00-13.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Öppet forum – så skriver du ett abstract för poster

Inför den internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare 2022 erbjuder SKR en genomgång i att skriva ett abstract.

Anmäl dig

Innehåll

International Forum on Quality and Safety in Healthcare arrangeras i Sverige den 30 mars – 1 april 2022. SKR är konferensens svenska partner tillsammans med regionerna Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping.

Från den 17 augusti och fram till 10 november är det möjligt att lämna in förslag till poster/affisch, med beskrivning av ett projekt eller utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård eller social omsorg. Förslagen kommer sedan att bedömas, både nationellt och internationellt. De posters som godkänns, kan även exponeras digitalt inför konferensen.

Det är viktigt att förslaget – ett abstract – innehåller rätt saker, så att bedömningen sker på saklig grund. Abstracten ska skrivas på engelska.

I ett öppet forum erbjuder SKR en genomgång för att närmare beskriva vad som behöver finnas med i ett abstract. Under genomgången finns det självklart möjlighet att ställa frågor.

Om konferensen

Innehållet i konferensen tar fasta på dagens och morgondagens hälsoutmaningar, olika sätt att möta dessa och bidra till förbättringar i vård och omsorg. Konferensen brukar besökas av omkring 3000 delegater från ett 70-tal länder, och är en mötesplats för patienter, experter, forskare och personal från vård och omsorg.

Kvalitet och säkerhet är övergripande och återkommande teman. Från svensk sida är vi angelägna om att visa upp exempel på hur vi i regioner och kommuner jobbar med exempelvis omställningen till Nära vård, med kunskapsstyrning, hälsa, patientinflytande och digitala stöd. Det svenska temat är ”Together We Create Tomorrow Today”.

Målgrupp

Alla som jobbar inom och för utvecklingen av hälso- och sjukvård och omsorg i Sverige, och som vill ha tips och råd om vad ett abstract behöver innehålla.

Medverkande

Göran Henriks, ordförande i den svenska programgruppen för konferensen och utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Blom Niklasson, SKR

Frågor om anmälan:

annika.o.connor@rjl.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset