30 november 2021 kl. 13.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Öppet forum om Yrkesresan

Välkommen till ett digitalt möte om Yrkesresan. Du får information om det pågående arbete och kan ställa dina frågor.

Anmäl dig

Innehåll

Under mötet berättar vi övergripande om utvecklingen av konceptet Yrkesresan, om produktionen av Yrkesresan Barn och unga samt om den pågående förstudien om en yrkesresa inom funktionshinderområdet.

Målgrupp

Chefer, verksamhetsutvecklare och/eller andra funktioner med ansvar för Yrkesresan i kommuner samt representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Även kommuner som inte är anslutna är välkomna för att få mer information. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sin kommun och bli en del av Yrkesresan.

Medverkande

  • Ulrika Freiholtz och Johanna Maxson, SKR
  • Cristina Dahlberg, Göteborgsregionen
  • Sirpa Virtanen, Kommunförbundet Västernorrland
  • Annika Öquist, Socialstyrelsen

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Johanna Maxson, handläggare

Frågor om anmälan:

yrkesresan@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset