OBS! Evenemanget är avslutat!9 februari 2023 kl. 09.30-16.30

Om välfärdsbrottslighet

SKR, Brottsförebyggande rådet (Brå) och Ekobrottsmyndigheten arrangerar en gemensam digital konferens på temat välfärdsbrottslighet. Dagen kommer att ge ökad förståelse för arbetet mot välfärdsbrottsligheten samt ökad kunskap om de verktyg som kommuner har till sitt förfogande.

Anmäl dig

Målgrupp

  • Chefer
  • Handläggare som arbetar mot välfärdsbrottslighet, strategiskt eller operativt

Program

09.30–09.45 Inledning

Charlotta Gustafsson, Brå och Christina Kiernan, SKR

09.45–10.15 Kommuners arbete mot välfärdsbrott

Johanna Skinnari, Brå, förklarar vad välfärdsbrott kan vara och berättar hur kommuners arbete mot välfärdsbrott ser ut och vad som kan förbättras.

10.20–10.50 Folkbokföringsbrott – arbetet framåt

Anders Klaar, Skatteverket berättar om resultatet av det regeringsuppdrag myndigheten genomfört tillsammans med 8 kommuner och hur arbetet nu fortsätter.

10.50–11.10 Hur arbetar man med underrättelser och vad leder det till?

Johanna Ibjer, Försäkringskassan berättar mer om myndighetens arbete med inkomna tips och underrättelser.

11.10–11.20 Bensträckare

11.20–12.00 Att förebygga välfärdsbrottslighet och utreda avvikelser – hur gör man?

Therese Schöld, Stockholms stad arbetar som utredare och berättar om hur hon går tillväga när hon utför fördjupade kontroller.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Olika vägar mot samma mål - Att få bort olämpliga aktörer som bedriver förskoleverksamhet.

Både Stockholms stad och Göteborgs stad har de senaste åren haft problem med olämpliga aktörer som bedrivit förskoleverksamhet i kommunen. Kommunerna kommer visa på olika vägar en kommun kan gå för att skydda barnen i förskolan från verksamhet som bedrivs med bristande kvalitet och av aktörer som inte är lämpliga att bedriva verksamheten. Dessa typer av lämplighetsprövning är relevanta även för många andra typer av välfärdstjänster. Viktoria Ruggieri och Petra Jansson berättar om Stockholms stads arbete och Tove Adlerberth och Amanda Larsson berättar om Göteborgs stads arbete.

14.05–14.35 Skriptanalys - en metod för att analysera brott och identifiera verkningsfulla förebyggande åtgärder

Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, kommer med hjälp av exempel där kommuner varit utsatta för välfärdsbrottslighet, beskriva hur skriptanalys kan användas för att förstå olika brottsfenomen, och inte minst, hur skriptanalys kan användas för att hitta konkreta åtgärder som kommunen kan använda för att motverka och förebygga välfärdsbrott. Här får du chansen att utveckla din förmåga att förstå hur välfärdsbrott går till och hur kommuners unika verktyg kan användas.

14.35 - 14.50 Fika

14.50-15.15 Vilket stöd finns för kommunerna?

Charlotta Gustafsson, Brå och Christina Kiernan, SKR ger en samlad bild av vilken sort stöd som finns för kommunerna i arbetet mot välfärdsbrottslighet.

15.15-16.20 Frågestund

Deltagarna kan ställa frågor till alla föreläsare som deltagit under dagen. Frågorna framförs via chattfunktionen.

16.20-16.30 Avslutning

Charlotta Gustafsson, Brå och Christina Kiernan, SKR

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.