21 september 2021 kl. 13.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Öka trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av digital tillsyn

Seminarium om hur kommuner kan öka användning av digital tillsyn som ett alternativ till fysiska tillsynsbesök. En insats som kan ge trygghet och ostörd nattsömn för brukare och samtidigt bidra till ett effektivt arbetssätt. Konkreta exempel samt framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter välfärdsteknik har en serie webbseminarier som fokuserar på en särskild välfärdsteknik per tillfälle. Detta webbsända seminarium om digital tillsyn är det andra i denna serie. Syftet med seminarieserien är att på ett enkelt och konkret sätt förmedla kunskap om hur framgångsrika kommuner gör och delge deras erfarenheter samt informera om kommande stödmaterial på SKR:s hemsida. Målsättningen är att kommuner som vill använda välfärdsteknik ska få stöd, råd och vägledning i sin implementering.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetschefer, utvecklare, biståndshandläggare och projektledare inom välfärdsteknik.

Program

  • Välkommen och introduktion
  • Hur kan digital tillsyn öka invånarnas trygghet och säkerhet?
  • Vi är igång, men vill skala upp. Hur drar vi ur proppen?
  • Exempel på stödmaterial
  • Lärande exempel från kommuner
  • Tid till att ställa frågor till representanter från modellkommunerna och SKR.

Medverkande

  • Ann-Charlotte Klarén, SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann-Charlotte Klarén, SKR

Frågor om anmälan:

vft@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR