OBS! Evenemanget är avslutat!21 april 2021 kl. 14.00-16.00

Ökad självständighet, trygghet och säkerhet för invånarna med stöd av mobila trygghetslarm - tillfälle 1

Seminarium om hur kommunen kan använda mobila trygghetslarm. SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik informerar om framgångsfaktorer, fallgropar, tips och råd samt konkreta exempel från kommuner. Det finns två tillfällen att välja mellan.

Anmäl dig

Innehåll

Kompetenscenter Välfärdsteknik inleder nu en serie av webbseminarier som kommer fokusera på en särskild välfärdsteknik per tillfälle. Detta är det första i denna serie.

Syftet med seminarierna är att på ett enkelt och konkret sätt förmedla kunskap om hur framgångsrika kommuner gör och delge deras erfarenheter samt informera om kommande stödmaterial på SKR:s hemsida. Målsättningen är att kommuner som vill använda välfärdsteknik ska få stöd, råd och vägledning i sin implementering.

Kompetenscentret består av samordnare, projektledare, kommunikatör, administratör, konsulter i juridik, teknik och upphandling på SKR samt projektledare/representanter för de tio modellkommunerna.

Utbildningstillfälle 2, 27 april

Målgrupp

Personer med en strategisk funktion, till exempel verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och chefer.

Program

  • Välkommen och introduktion
  • Hur kan mobila trygghetslarm öka invånarnas självständighet och trygghet?
  • Exempel på stödmaterial
  • Lärande exempel från Karlstad, Kalmar och Grästorp

Det kommer finnas tid för både dialog och frågor.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ann-Charlotte Klarén, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR