9 oktober 2023 kl. 10.00-15.00

Nyttokalkyl och förändringsledning - praktikfall

Under detta seminarium kommer vi att titta närmare på nyttokalkyler för läkemedelsautomater och digital nattillsyn. Två kommuner medverkar med exempel.

Anmäl dig

Innehåll

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommuner med att räkna på nyttan vid införande av välfärdsteknik. Under detta seminarium kommer vi titta närmare på nyttokalkyler från två praktikfall med läkemedelsautomat och digital nattillsyn.

Utifrån praktikfallen kommer vi diskutera om vilka svårigheter som kan uppstå vid räknandet på nyttor och hur man bemöter dem. Vi kopplar ihop nyttokalkylsarbetet med förändringsledning för att ta ett helhetsgrepp kring införandet.

Under seminariet kommer vi också titta närmare på en mall för att beräkna nyttan för läkemedelsautomater.

Målgrupp

• Verksamhetsutvecklare
• Personal som arbetar med införande av välfärdsteknik
• Ledningsfunktioner & beslutsfattare
• Ekonomer

Program

Förmiddag 10:00 – 11:30

Vad är nyttokalkyl

Amanda Sundberg från Inera beskriver vad en nyttokalkyl är och beskriver Ineras modell för nyttokalkylering.

Nyttor för digital nattillsyn

Beskrivning av hur Skövde kommun har arbetat med att genomföra en nyttokalkyl för digital nattillsyn samt redovisning av resultatet från nyttokalkylen.

Frågestund

Eftermiddagen 13:00 – 15:00

Nyttor och förändringsarbete för läkemedelsautomater

Beskrivning av hur Härjedalens kommun har arbetat med att genomföra en nyttokalkyl för läkemedelsautomater och hur kopplingen till förändringsarbete ser ut.

Förenklad mall för att räkna på nyttan att införa Läkemedelsautomat

Frågestund

Medverkande

  • Li Langemark, projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Helle Sörensen, projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Amanda Sundberg, analytiker Inera
  • Lena Dahlberg, projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik
  • Carl Schultz, projektledare SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.