OBS! Evenemanget är avslutat!3 februari 2023 kl. 12.00-13.00

Nyttan och alternativkostnaden med digitalisering

Hur bidrar egentligen digitalisering till nytta för organisationen? Seminariet lyfter mönster bland de tre senaste årens digitala initiativ i en större kommun. Med utgångspunkt i detta presenteras en forskningsbaserad metod för att beräkna digitaliseringens samhälleliga alternativkostnad i Sverige.

Innehåll

Frågeställningar som berörs innefattar:

  • Hur motiveras digitala initiativ i termer av nyttor?
  • Vilka mönster föreligger mellan olika verksamhetsområden och avkastning på kapital?
  • Vilken alternativkostnad medför resultaten?

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, digitaliseringschefer/-ledare, politiker.

Program, upplägg

Seminariet innehåller presentationer av forskningsresultat, reflektion samt öppnar upp för en generell diskussion.

Vidare detaljer om gäster samt länkar till rapporter publiceras två veckor innan utsatt datum.

Medverkande

Medverkande är ansvarig forskare, representant för berörd kommun och SKR

Denna serie har tagits fram i samverkan mellan Forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid SCDI och Göteborgs universitet samt SKR för att stärka kommuners och regioners arbete med ändamålsenlig digitalisering.

Underlag för seminarierna utgörs av forskningsrapporter från forskningskonsortiet, baserade på studier hos ett antal kommuner och regioner.

Seminarieserien arrangeras och finansieras inom ramen för SCDI Wallenberg Digital Innovation Program.

Informationsansvarig

  • Fredrik Carlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.