OBS! Evenemanget är avslutat!7 mars 2023 kl. 10.00-11.00

Ny lagstiftning om kommunernas brottsförebyggande ansvar

SKR bjuder in till samtal om den nya lagstiftningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar.

Anmäl dig

Tid

7/3, 9/3 och 17/3. Du blir tilldelad ett datum när du anmäler dig.

Max 20-30 deltagare på varje möte.

Innehåll

SKR bjuder in till samtal om den nya lagstiftningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar. Förhoppningen med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Många kommuner och även regioner har frågor om den nya föreslagna lagen som förväntas träda i kraft den 1 juli 2023.

För att möte detta behov erbjuder nu SKR digitala möten där man kan ställa frågor och få stöd och hjälp av SKR, Brå eller andra kommuner och regioner som är med på mötet.

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete, brå

Välkomna!

Målgrupp

Tjänstepersoner inom kommun eller region som arbetar med eller ansvarar för brottsförebyggande frågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.