9 juni 2022 kl. 09.00-11.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Ny i uppdraget som HR-chef

SKR erbjuder en digital introduktion Ny i uppdraget som HR-chef i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Målgrupp

HR-chefer och Förhandlingschefer – ny i rollen i kommuner och regioner.

Introduktionen passar dig som fått ditt första uppdrag som HR-chef på en övergripande nivå eller har tidigare erfarenhet av HR chefsrollen men är ny i kommunal sektor. Även du som är ny i rollen som förhandlingschef är välkommen i mån av plats.

Innehåll

Introduktionen erbjuder ett forum där du tillsammans med andra HR- och förhandlingschefer får möjlighet till erfarenhetsutbyte, reflektion och inspiration. Under tre digitala pass introduceras du i, och delar med dig av egna erfarenheter kring, ämnen som: att arbeta i en politiskt styrd organisation, kompetensutmaningen, kollektivavtal & arbetsrätt, arbetsmiljö, samverkan och verksamhetsutveckling. Ett fjärde pass anordnas där vi lyfter relevanta frågor utifrån deltagares önskemål och behov.

 • Tillfälle 1 (9 juni): 09.00 – 11.30.
 • Tillfälle 2 (22 september): 09.00 – 11.30
 • Tillfälle 3 (6 oktober): 09.00 – 11.30
 • Uppföljningstillfälle (17 november): 09.00 – 11.30

Egen förberedelse: Inför respektive tillfälle ges du tillgång till SKR material som möjliggör egen förberedelse.

Ditt aktiva deltagande är en förutsättning för att introduktionen ska leda till önskad utveckling. Under dagarna lämnas därför utrymme för reflektioner, frågor och diskussioner.

Dagarna ger bland annat

 • Ökad kunskap och insikt om att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • Kunskap om grunderna i den svenska modellen inklusive en övergripande genomgång av arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal
 • Ökad insikt om kompetensutmaningen inom den kommunala sektorn och strategier för att möta den

Innehåll i introduktionen

 • Kommunalt självstyre och dess potential
 • Att arbeta i en politisk styrd organisation
 • Kommunallagen, relevanta grundlagsfrågor mm
 • Arbetsgivarpolitik - vad och varför
 • Kompetensutmaningen ur ett arbetsgivarperspektiv
 • Nio strategier för att möta komptensutmaningen
 • Fördjupning i utvalda strategier (prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltid, tidig omställning)
 • Den svenska modellens grunder, översikt arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal
 • Arbetsmiljö, samverkan och verksamhetsutveckling
 • SKR som intresse- och arbetsgivarorganisation

Medverkande

Medarbetare från:

 • Avdelningen för arbetsgivarpolitik
 • Avdelningen för juridik
 • Avdelningen för ekonomi och styrning SKR

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmälan är avsedd för en deltagare och länk får inte delas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person som tillhör rätt målgrupp. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Informationsansvarig

 • Sabina Bajraktarevic
  Förhandlare
 • Donovan Häll
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR