18 april 2023 kl. 09.00-12.00

Nya regler om förpackningsinsamling ur ett plan- och bygglovsperspektiv

SKR bjuder in till ett kunskapsseminarium om de kommande förändringarna gällande insamling av förpackningar med inriktning på plan- och byggområdet.

Anmäl dig

Innehåll

Den 1 januari 2023 trädde förordningen om producentansvar för förpackningar i kraft. Förordningen innebär bland annat att kommunerna från och med nästa år tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen. Det innebär att fastighetsnära insamling, nya lättillgängliga insamlingsplatser och insamling på allmän plats på sikt ska införas.

Förändringarna kommer få konsekvenser för den bebyggda miljön och påverkar inte bara kommunernas avfallshantering utan även arbetet ur ett plan- och bygglovsperspektiv.

SKR kommer under seminariet gå igenom relevanta frågeställningar, vad ska man tänka på ur ett planeringsperspektiv för pågående och kommande detaljplaner, kan man använda ordningslagens regler för markupplåtelse/upplåtelse av allmän plats? Hur kan man resonera kring lovplikt och liten avvikelse?

Målgrupp

  • Chefer och handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltning som arbetar med plan- och bygglovsfrågor,
  • Strategisk planering,
  • Avfallsansvarig organisation.
  •  

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.