14 september 2023 kl. 09.30-12.00

Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas

SKR bjuder in dig till en utforskande seminarieserie om styrning och ledning i tre delar; Hur styr vi tillsammans och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? SKR, forskare, författare och deltagande ledningsgrupper utforskar frågorna tillsammans. 

Anmäl dig

Innehåll seminarium 1

Med seminarieserien vill SKR väcka och fördjupa våra medlemmars centrala utmaningar kring framtidens styrning och ledning. Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter. Deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt och delar tankar, idéer och perspektiv med varandra.

  • Varför behöver styrningen utvecklas och vad behöver vi veta och förstå för att lyckas i vårt uppdrag?
  • Vad krävs för att möta dagens och morgondagens utmaningar?
  • Utvecklingen innebär kanske inte att bara effektivisera det vi redan gör utan också att göra andra saker eller färre saker?
  • Välfärd är kanske inte bara något som den offentliga sektorn ger medborgarna utan också något vi skapar tillsammans med medborgarna och många andra?

Under hela programmet medverkar Lennart Wittberg, författare, föreläsare, utbildare, utredare och rådgivare. Lennart har en bakgrund som strateg hos Skatteverket och var med och bidrog till att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.

Att utveckla en verksamhet eller att styra den handlar inte om att följa en viss modell, det handlar om att förstå sin verksamhet, förstå sammanhanget och kunna agera i en komplex värld med allt vad det innebär. Det är detta som jag kallar för strategiskt tänkande. Lennart Wittberg

Målgrupp

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. Seminarieserien ger störst nytta och effekt om hela ledningsgruppen deltar samtidigt.

Medverkande

  • Susanna Alexius, docent i företagsekonomi och forskningsledare vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm
  • Lennart Wittberg, författare, föreläsare, utbildare, utredare och rådgivare
  • Linda Nordberg, Lisa Lindell och Linda Persson Melin, SKR

Fler tillfällen i serien

Ensam är inte stark – vad behövs för att lösa uppdrag tillsammans? 19 oktober

Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget 12 december

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.