15 april 2021 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nya lokaler – Gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden

Välkommen till en lärande workshop den 15 april om nyproduktion av välfärdsfastigheter och behovet av att radikalt ändra arbetssätt. Exempel presenteras från kommuner och privata aktörer som vi tror ska inspirera. Finns även en möjlighet till fördjupat samarbete med andra kommuner.

Innehåll

Workshopen arrangeras av Sollentuna och Uppsala kommuner, Kommuninvest samt SKR.

Målgrupp

Ledande beslutsfattare i lokalfrågor

Presentationen

Bilderna som visades under workshopen går att ladda ned som PowerPoint eller pdf-fil.

Nya lokaler – Gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden (PowerPoint)

Nya lokaler – Gökungen som äventyrar kvaliteten i välfärden (PDF)

Program

09.00–10.30

Välkommen – introduktion till dagens workshop

Initiativtagaren Per Törnvall, Sollentuna kommun, och moderatorn Roger Johansson.

Välfärdsutmaningen

Samtal med Annika Wallenskog, SKR, och Emelie Värja, Kommuninvest, om välfärdens finansiering i ljuset av den demografiska utvecklingen som skapar ett behov av att bygga nya välfärdslokaler.

Utgångspunkter och arbetssätt – exempel från kommuner och privata aktörer

Samtal med Per Törnvall, Sollentuna kommun, samt Anton Vajk och Malin Appelgren, Vardaga. Skillnader och likheter i utgångspunkter och arbetssätt, från ax till limpa, samt konsekvenser av detsamma. Vad finns att lära av varandra? Utmaningar om vi fortsätter som förut?

10.30–10.45

Digital fikapaus

10.45–12.00

Ändamålsenligt och hållbart, till låg kostnad – är det möjligt?

Samtal med Carl Ljunggren, Uppsala kommun, och Magnus Widén, Turako Fastigheter ger en byggares perspektiv med redovisning av erfarenheter från nyproduktion av drygt trettio förskolor och skolor. Ta del av nyckeltal, projektexempel och arbetssätt. Är det möjligt att halvera kostnaden för nya förskolor och skolor?

Idéer om förändrade arbetssätt – en inbjudan till fördjupat samarbete

Summering av lärdomarna från redovisade exempel. Hur kan vi undvika att nya lokaler blir en gökunge? En idé till fördjupat samarbete i syfte att möta välfärdsutmaningen som kopplas till arbetet på hemmaplan? Vilka vill vara med? Carl Ljunggren och Per Törnvall introducerar.

Summering av workshopen, utvärdering och avslutning.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Fredrik Holmström, ekonom

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset