OBS! Evenemanget är avslutat!11 maj 2023 till 12 maj 2023 kl. 00.00-00.00

Nätverkskonferens för kommunala och regionala klimat- och miljöstrateger

Tema: Roller och verktyg i klimatomställningen

Anmäl dig

Innehåll

Välkommen till en nätverkskonferens på temat ”Roller och verktyg i klimatomställningen” för strateger inom klimat, miljö och hållbarhet. Syftet med dagarna är att vi ska mötas kring frågor där det behövs utbyte av erfarenheter och samverkan. Vi ser också fram emot att ni bidrar med egna frågeställningar och inspel under dagarna.

Dagarna tar upp kommunernas och regionernas roller och verktyg mot bakgrund av den klimatpolitiska handlingsplanen, förslagen från SKR:s programberedning samt kommunala och regionala insatser och samarbeten. Vi tar även upp nyckeltal och redovisning och får en introduktion i klimatpsykologi – hur styrs våra beteenden och hur kan vi skapa hållbar förändring? Workshop kommer hållas om strategens roll.

Målgrupp

Kommunala och regionala klimat-, miljö- och hållbarhetsstrateger. Med regionala klimat-, miljö- och hållbarhetsstrateger avses de med ansvar för klimatarbetet inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret.

Delta digitalt

För dig som inte har möjlighet att medverka på plats kommer större delen av konferensen den 12 maj att webbsändas klockan 9.00 – 11.45 (livesändning med chattfunktion).

Du anger vid anmälan om du deltar på plats båda dagarna eller endast digitalt på större delen den 12 maj.

Program

Dag 1 - 11 maj

12.00 Lunch

13.00 Välkomna

13.10 Pågående arbete i kommunerna och lärande exempel

 • Resultat från SKR:s klimatenkät och SKR:s arbete med lärande exempel.
  Andreas Hagnell och Victoria Kalén, SKR.
 • Klimat 2030 Västra Götaland ställer om – hur kan regional samverkan stödja kommunala initiativ?
  Fredrik Bergman, Miljöstrateg Vårgårda kommun och Maria Eléhn, projektledare Kommunernas klimatlöften Innovatum Science park.
 • Gemensam reflektion

14.50 Policy och roller i klimatomställningen

 • Programberedningen för hållbar omställning – resultat/förslag och fortsatt arbete.
  Kerstin Blom Bokliden, SKR.
 • Aktuella utredningar och initiativ i EU och nationellt.
  Andreas Hagnell, SKR.
 • Pågående arbete i Fossilfritt Sverige och nationell klimathandlingsplan - kommuners och regioners roller och möjligheter.
  Ebba Willerström Ehrning, Fossilfritt Sverige.
 • Gemensam reflektion.

16.00 Workshop

 • Rollen som strateg – hur hanterar vi utmaningar och möjligheter?

17.15 Avslut

17.30 Middag


Dag 2 - 12 maj

8.30 Välkomna och gemensam reflektion

Vad tar vi med oss från gårdagen?

9.00 Aktuellt på SKR (möjlig digital medverkan 9.00 – 11.45)

9.15 Klimatpsykologi

 • Vilka psykologiska mekanismer behöver vi förstå i klimatarbetet? Hur kan de användas för att skapa engagemang?
  Kata Nylén, leg psykolog, grundare Klimatpsykologerna, VD Klot Collective och författare till boken Klimatpsykologi.

10.30 Nyckeltal – miljö och klimat

 • Miljö- och klimatnyckeltal i Kolada.
  Camilla Eriksson, Projektledare Rådet för främjande av kommunala analyser.
 • Utvecklingen av nyckeltal och Länsstyrelsens stöd.
  Magnus Eriksson, Verksamhetsledare RUS (regional miljömålssamverkan), Länsstyrelsen.
 • Vision Luleå 2040 – Miljöbarometern
  Robert Dahlin, Samhällsanalytiker Luleå kommun
 • Gemensam reflektion: Hur använder vi som kommun och region nyckeltal idag? Vilken är nyttan? Finns andra användningsområden?

11.30 Vägen framåt

Hur går vi vidare? Medskick till SKR.

11.45 Avslut och lunch

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.