5 oktober 2023 kl. 09.00-16.00

Nationell valkonferens 2023

SKR och Valmyndigheten bjuder in till en gemensam valkonferens med både föredrag och seminarier. Forskare, kommuner samt representanter från Valmyndigheten och SKR medverkar.

Anmäl dig

Innehåll

Syftet med den digitala konferensen är att ta tillvara erfarenheter och lärdomar från valet 2022, men också blicka framåt för att se hur valsystemet och valadministrationen kan utvecklas med väljaren i fokus.

Under dagen lyfter vi de frågor som är mest aktuella i valsverige inför såväl EU-valet som kommande allmänna val. Syftet är också att uppmärksamma valadministrationens betydelse för genomförande av allmänna val. Konferensen ska ge ökad kunskap och inspiration.

Målgrupp

 • Förtroendevalda och tjänstepersoner som arbetar med val i kommuner
 • Länsstyrelser

Program

Utdrag ur programmet (detaljerat program publiceras efter sommaren):

 • Erfarenheter från valet 2022.
 • Vad händer i valsverige inför EU-valet och vad är aktuellt på Valmyndigheten?
 • Väljarnas uppfattningar om valets genomförande.
 • En nordisk utblick med fokus på det finska valsystemets utformning med bland annat en valsedel och digital avprickning.
 • Valbara seminarier inom exempelvis valsedelställ och avskärmningar, valsäkerhet, tillgänglighet, den preliminära och slutliga rösträkningen samt kommunala folkomröstningar.

Medverkande

 • Forskare och valexperter
 • Representanter från kommuner
 • Valmyndigheten
 • SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.