21 september 2021 till 22 september 2021 kl. 12.00-15.00

Nationell valkonferens 2021

SKR och Valmyndigheten bjuder in till en valkonferens. Medverkande är representanter från Valmyndigheten och SKR men även externa talare.

Datum för konferensen har ändrats och flyttats fram till 2021 på grund av Coronapandemin. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Konferensen planeras att genomföras fysiskt, men på grund av rådande omständigheter kan konferensen komma att ställas in eller genomföras i vissa delar i digital form.

Syftet med konferensen är att skapa samsyn hos valadministrationen och ytterst bidra till kvalitet vid valen 2022.

Konferensen skapar en plattform för att lyfta möjligheter och utmaningar för valets genomförande och ge ökad kunskap och inspiration. Tillsammans diskuterar vi de frågor som är mest aktuella i valsverige inför 2022, men även inför kommande val.

Syftet är också att uppmärksamma valadministrationens betydelse för ett transparent, effektivt och rättssäkert genomförande av val.

Målgrupp

De som arbetar med val i kommuner och länsstyrelser. Begränsat antal platser. Max två per organisation (fler i mån om plats efter sista anmälningsdag).

Utdrag ur programmet

  • Vad händer i valsverige just nu?
  • Digitala röstkort och röstlängder – Vad är på gång i Sverige och vad kan vi lära av våra nordiska grannar?
  • Ökad fokus på säkerhetsfrågor – Vad krävs av valadministrationen?
  • Standardisering och enhetlighet – Hur skapar vi en röstningsmiljö som alla känner igen?
  • Hur står sig det svenska valsystemet och det svenska valförfarandet internationellt - Vad fungerar bra och vad bör reformeras?
    Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap med särskild inriktning mot valforskning.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Lidhamn, Handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset