13 september 2023 kl. 10.00-16.00

Nära vård utifrån socialtjänstens perspektiv – save the date

Omställningen till Nära vård pågår runt om i kommunsverige och bidrar till utveckling. Under dagen presenteras exempel på nya stöd och arbetssätt för socialtjänstens målgrupper.

Anmäl dig

Innehåll

Hur kan nära vård vara relevant för alla målgrupper inom socialtjänsten? Från fokus på organisation till relation, från fokus på isolerade stödinsatser till samordnade stöd med personens fokus, från passiv mottagare av stöd till aktiv medskapare i sitt eget liv och från reaktiv till proaktiv och stödjande för ett liv och hälsa.

Under dagen kommer vi att lyfta exempel och lärdomar från verksamheter inom ramen för LSS, funktionshinder, socialpsykiatri, våld i nära relationer, missbruk och beroende, barn och unga och äldre.

Målgrupp

Chefer, ledarfunktioner, verksamhetsutvecklare inom socialtjänstens alla delar, procesledare nära vård med mera.

Program och anmälan

Fullständigt program och anmälningslänk presenteras inom kort.

Informationsansvarig

  • Helena Henningson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.