3 september 2021 kl. 07.30-08.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nära vårds forskningsfrukost september

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om patienters egenmätningar, Quantified Self och “personal science” och hur det kopplar ihop med nära vård?

Anmäl dig

Innehåll

Höstens första forskningsfrukost gästas av Sara Riggare som kommer att berätta om de studier hon gjort på sig själv inom Personal science som är ett ramverk för att lära sig av sina egna observationer om sin hälsa, där den vanligaste datainsamlingsmetoden är egenmätningar. Hon kommer även att prata om hur detta kopplar till Nära vård. Efter föredraget finns möjlighet att ställa frågor.

Under slutet av 2021 kommer Sara Riggare att försvara sin avhandling med titeln: “Personal science in Parkinson’s disease - a patient-led research study”. Hon har utgått från sina egna erfarenheter av att leva med Parkinsons sjukdom under mer än 30 års tid. Sara Riggare har skrivit flera vetenskapliga artiklar om personal science och self-tracking.

You have to know why you´re doing this, BMC Medical Informatics and Decision Making

Precision Medicine in Parkinson´s Disease, IOS press

Patient-driven N-of-1 in Parkinson's Disease, National Library of Medicine

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Sara Riggare, spetspatient och patientforskare, Uppsala Universitet
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset