5 november 2021 kl. 07.30-08.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nära vårds forskningsfrukost november

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om kontinuitet.

Anmäl dig

Innehåll

Novembers forskningsfrukost gästas av två forskar inom samma område. Miriam Ekstedt forskning går ut på att utforska, testa och utvärdera indikatorer, verktyg och metoder som bidrar till kontinuitet och säkra arbetsprocesser genom patientens vårdförlopp på både mikro- och mesonivå. Sven Engströms forskning undersöker om hög läkarkontinuitet och god tillgänglighet i primärvården minskar besöken vid sjukhusens akutmottagningar.

Både Miriam Ekstedt och Sven Engström har varit sakkunniga i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om kontinuitet i vården.

Kontinuitet i vården, SBU

Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården är ett av fyra utvecklingsområden som regeringen lyft fram i överenskommelsen med SKR om god och nära vård 2021.

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Miriam Ekstedt, Professor vid Linnéuniversitetet
  • Sven Engström, Specialistläkare i allmänmedicin, Futurum Jönköping
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset