3 december 2021 kl. 07.30-08.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nära vårds forskningsfrukost december

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om kontinuitet.

Anmäl dig

Innehåll

Årets sista forskningsfrukost gästas av två forskare från Help Overcoming Pain Early (HOPE) interventionen som utgår från en personcentrerad etik och syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att hantera och påverka sina besvär med återkommande smärta.

Forskarna är Ulrika Wallbing som är fysioterapeut, spec. mental hälsa, adjunkt på Sektionen för Fysioterapi vid Karolinska Institutet och doktorand vid Sahlgrenska Akademin Göteborg och Stefan Nilsson som är barnsjuksköterska, docent och universitetslektor på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

HOPE på Centrum för personcentrerad vård

Flera av regeringens inriktningsmål för reformeringen av hälso- och sjukvården förutsätter ett personcentrerat angreppssätt i hälso- och sjukvården (prop. 2019/20:164). SKR ska stödja nya personcentrerade arbetssätt med inriktning på proaktiva, hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande insatser och arbetssätt.

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Ulrika Wallbing, Sektionen för Fysioterapi, Karolinska Institutet
  • Stefan Nilsson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset