19 oktober 2021 kl. 14.30-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa - barn och unga

Vid tre tillfällen under hösten 2021 arrangerar SKR webbseminarier om Nära vård och stöd till psykisk hälsa. Den 19 oktober handlar seminariet om barn och unga.

Anmäl dig

Webbinariet syftar till att ge goda exempel och erfarenhetsutbyte kring primärvårdens arbete för barns och ungas psykiska hälsa. Det ges också möjlighet till frågor och dialog.

Seminariet genomförs via Zoom, spelas in och kommer att vara tillgängligt att se i efterhand. Anmälningslänk kommer inom kort.

Målgrupp

Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med barn och unga inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa i primärvård.

Program

Börja med barnen (SOU 2021:34)? – vad säger utredningen och vilka förhoppningar har vi?

Tyra Warfvinge, avd för vård och omsorg, SKR
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Mitt perspektiv

Alice Lindvall, ambassadör Hjärnkoll Stockholm.

En väg in för psykisk ohälsa 0-17 år - erfarenheter från Gävleborg

Elisabeth Präntare, vårdutvecklare, Region Gävleborg

De yngsta barnens psykisk hälsa - HLT-team för samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst i Västerbotten

Ulrika Granskog, processledare UmeBrå/ FOU Socialtjänst
Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare Region Västerbotten

Samarbete mellan vårdcentral och elevhälsa - Närhälsan Mariestad

Margret Josefsson, kurator, Närhälsan Mariestad, Västra Götalandsregionen

Vårdcentraler i Västra Götalandsregionen med tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa

Evelina Stranne, projektledare Västra Götalandsregionen
Zophia Mellgren, projektledare SKR

Fler seminarier i samma serie

30 november: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa om äldre

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm , handläggare

För frågor om anmälan:

mimi.throne-holst@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset