30 november 2021 kl. 14.30-16.30

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa - äldre

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under 2021 ett antal webbinarier. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt inom psykisk ohälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom regioner och kommuner kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta tillfälle fokuserar vi på rätt stöd till äldre med psykisk ohälsa inom primärvården.

Anmäl dig

Innehåll

Seminariet syftar till att ge goda exempel och erfarenhetsutbyte kring primärvårdens arbete för äldres psykiska hälsa. Det ges också möjlighet till frågor och dialog.

Målgrupp

Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar med äldre inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa i primärvård.

Program

Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk Hälsa

Erfarenheter från närstående

Maria Cavalli, Alzheimerguiden och Demenslotsen

Mobila team till äldre i Skåne

Magnus Kåregård, allmänläkare, medicinsk rådgivare, Region Skåne

Gemensam sjuksköterska för psykisk hälsa i kommun och vårdcentral

Åke Åkesson, vårdcentralschef, Borgholm

Må bra med kultur och natur i Östergötland

Maria Linderström, Region Östergötland

Telefonbaserad KBT-behandling till äldre med depression

Johnny Pellas, leg. psykolog, doktorand, Region Västmanland

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

mimi.throne-holst@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset