21 september 2021 kl. 15.00-16.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa - primärvården

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar under 2021 webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt inom psykisk ohälsa samt ge exempel på hur primärvården inom regioner och kommuner kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarie fokuserar vi på kompetensutveckling för vårdpersonal och patienter med psykisk ohälsa inom primärvården.

Anmäl dig

Webbinariet syftar till att ge goda exempel och erfarenhetsutbyte kring utbildning för området psykisk ohälsa i primärvården baserat på utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:01). Det ges också möjlighet till frågor och dialog.

Seminariet genomförs via Zoom och kommer att vara tillgängligt att se i efterhand.

Målgrupp

Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom regioner och kommuner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa i primärvård.

Innehåll

Nära Vård och psykisk hälsa

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt

Jessica Andersson, projektledare, NSPH Skåne

Landet runt -exempel på kompetensutveckling inom primärvård

Utbildning inom Psykisk ohälsa för Husläkarmottagningar i Region Stockholm.

Lisbet Kollin, Projektledare för STEP-UP (Stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa inom primärvård - ett utbildnings- och samverkansprojekt).

Vårdcentral med tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa i VGR. Vilken kompetensutveckling behövs?

Evelina Stranne och Zophia Mellgren, projektledare, Västra Götalandsregionen.

Samarbetsvård psykisk hälsa i Dalarna - kompetensutveckling för personal

Henric Jansson, projektledare, Division Primärvård, Region Dalarna.

Fler seminarier i samma serie

19 oktober: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa om barn och unga

30 november: Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa om äldre

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Martin Rödholm, handläggare SKR

För frågor om anmälan:mimi.throne-holst@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset