11 maj 2021 kl. 13.00-16.00

Nära vård i hemmet för äldre

Runt om i landet utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. SKR har samlat några framgångsrika exempel i en skrift som vänder sig till verksamma inom vård och omsorg. På seminariet finns möjlighet att lyssna på några av dessa. Hur gjorde de för att lyckas?

Anmäl dig

Innehåll

Allt fler människor får vård och omsorg i sitt eget hem. De flesta är 65 år och äldre och har ofta komplexa vårdbehov. Runt om i Sverige utvecklas arbetssätt och metoder för att erbjuda en trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Rapporten Nära vård i hemmet för äldre är utgångspunkten för seminariet och visar upp exempel.

Rapporten Nära vård i hemmet för äldre

Målgrupp

  • Ledare inom vård och omsorg till äldre
  • intresserade medarbetare inom vård och omsorg till äldre

Program

Fullständigt program och zoomlänk skickas ut 2 dagar innan konferensen.

Medverkande

  • ViSam i Örebro
  • Egenmonitorering i Jämtland/Härjedalen
  • Mobila team i Östergötland
  • Digital konsultation i Skellefteå
  • Levande bibliotek i Jönköping

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Maj Rom, handläggare SKR

Kicki Malmsten, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset