OBS! Evenemanget är avslutat!8 december 2022 kl. 13.00-15.00

Nära vård för psykisk hälsa – tema samarbete

För att kunna ge bästa vård vid psykisk ohälsa och sjukdom är det viktig att samarbeta. Flera regioner arbetar med att på olika sätt förbättra samarbetet mellan primärvård, specialistpsykiatrin och socialtjänst. Samarbete kan underlätta för invånarna att finna hjälp vid psykisk ohälsa och erbjuda en sömlös vård.

Anmäl dig

Innehåll

Under webbinariet presenteras exempel från regioner och kommuner och vi får också en presentation av en statlig utredning som visar på behovet av samverkan över vårdgivargränser, samsjuklighetsutredningen.

Syftet med webbinariet är att sprida goda exempel och lära av varandra. Seminariet kommer att vara tillgängligt att se i efterhand.

Programgruppen för Nära vård tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa på SKR arrangerar webbinarier under 2022. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt för psykisk hälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom kommuner och regioner och kan stärka den psykiska hälsan.

Målgrupp

Beslutsfattare och vårdpersonal och andra intresserade inom kommuner och regioner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa på primärvårdsnivån.

Program

Nära vård för psykisk hälsa

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR
Martin Rödholm, Uppdrag psykisk hälsa, SKR

Stärka primärvårdsinsatser

Förbättringsprojekt för stärkta primärvårdsinsatser till vuxna med psykisk ohälsa i Region Örebro län

Hannah Cato, legitimerad psykolog och seniorkonsult, Helseplan

Samsjuklighetsutredningen ur ett primärvårdsperspektiv

Anders Printz, särskild utredare för Samsjuklighetsutredningen

Psykiatri Direkt på Alltid Öppet

Ett samarbete mellan primärvård och specialistpsykiatrin.

Lisa Ryding, objektledare, Alltid Öppet Region Stockholm och Gotland

SamVux i Åmål

Samarbete mellan vårdcentral, specialistpsykiatri och socialtjänst.

Maria Junzell Nyström, samordnare Vuxenhälsan, legitimerad psykiatrisjuksköterska, Åmåls Kommun

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR