13 maj 2022 kl. 13.00-15.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Nära vård för psykisk hälsa – Hur fungerar vården för äldre?

Ett seminarium med fokus på hur vården fungerar vid psykiska ohälsa hos äldre. Samtal mellan olika aktörer. Det kommer också finnas tillfälle för frågor och dialog.

Anmäl dig

Innehåll

Programgruppen för Nära vård tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR fortsätter att arrangera webbinarier under 2022. Syftet är att sprida kunskap om olika arbetssätt för psykisk hälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom kommuner och regioner och kan stärka den psykiska hälsan. Vid detta webbinarium fokuserar vi på hur vården fungerar vid psykisk ohälsa hos äldre.

Fokus denna gång blir ett samtal mellan olika aktörer kring hur vi når den utveckling vi vill se och vem som kan bidra med vad. Det ges också möjlighet till frågor och dialog.

Målgrupp

Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade inom kommuner och regioner som arbetar inom Nära vård och/eller med psykisk hälsa på primärvårdsnivån.

Program

Nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa

  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Hur bra är vårdcentralerna för äldre?

Pensionärer granskar och jämför. ”Det här var roligt!” Intervjuer med 204 personer i 90-årsåldern.

Kjell Lindström, specialistläkare i allmänmedicin

Panelen reflekterar

Hur når vi den utveckling vi vill se? Vad kan du och jag göra?

Möjlighet till frågor och dialog för alla deltagare.

  • Katrin Engel, specialist i allmänmedicin, tid. vårdcentralschef Boo vårdcentral
  • Eva Eriksson, ordförande, SPF seniorerna
  • Hanna Lundstedt, verksamhetschef, hemsjukvården, Strängnäs kommun
  • Johan Sandelin, specialistläkare psykiatri, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Carl Vesterlund, leg. Psykolog, Region Västerbotten

Informationsansvarig

  • Martin Rödholm
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR