13 juni 2023 till 14 juni 2023 kl. 00.00-00.00

Mötesplats Samhällsbyggande

Missa inte årets konferens – med kommunernas och regionernas viktiga roller för robusta samhällen och civilt försvar i fokus.

Innehåll

Detta är tredje året SKR arrangerar Mötesplats samhällsbyggande. Kommunerna och regionerna har unikt viktiga roller för ett samhällsbyggande som är stabilt och hållbart – samtidigt som vi ser ökade krav som måste hanteras. Därför har vi i år valt temat: Det robusta samhället.

Under dagarna kommer du få inspiration och fördjupningar inom en rad områden med bäring på robusthet. På programmet står aktuella inspel från regeringskansliet liksom konkreta exempel på arbetssätt från kommun- och regionledningar, men även information från experter inom olika områden. Det kommer finnas goda möjligheter att inspireras och knyta kontakter.

Målgrupp

Chefer och strateger i kommuner och regioner inom samhällsbyggnadsområdet, lokal och regional utveckling, fastighetsutveckling, infrastruktur, miljö och klimat, krisberedskap med mera.

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Ledningsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.