26 april 2022 kl. 09.30-16.30

Momskurs (Göteborg)

Genomgång av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) med särskilt fokus på och fördjupning inom de områden som är störst betydelse för kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Genomgång av bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) med särskilt fokus på och fördjupning inom de områden som är störst betydelse för kommuner och regioner.

 • VAD ska beskattas?
  Vilka transaktioner är momspliktiga – vilka är momsfria?
 • Bidrag, social omsorg, vård, kultur, utbildning och avgifter för myndighetsutövning m.m. - vad gäller?
 • På vad ska momsen beräknas och skattesatser?
 • Avdragsrätt för ingående moms
 • Lokal/fastighetsupplåtelser
 • ”EU-moms” – internationell handel med varor och tjänster
 • Mervärdesskattedirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EG). Vad innebär Sveriges medlemskap i EU i momssammanhang?
 • Genomgång av reglerna i lag om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och regioner (2005:807).
 • När och för vad har kommuner och regioner rätt till momsersättning?

Samma kurs erbjuds vid två tillfällen

Samma momskurs erbjuds för fysisk närvaro vid två tillfällen under våren 2022: den 7 april i Stockholm och den 26 april i Göteborg.

Målgrupp

De i kommuner och regioner som kommer i kontakt med frågor om mervärdesskatt och som behöver en genomgång av momsreglerna.

Medverkande

Jeanette Fored, skatteexpert, avdelningen för juridik, SKR. Ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för indirekt skatt. Hon var expert i utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg.

Fler talare kan bli aktuella.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Jeanette Fored, skatteexpert

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset