12 december 2023 kl. 09.30-12.00

Med fokus på dem vi finns till för – att styra för effekt i det offentliga uppdraget

SKR bjuder in dig till en utforskande seminarieserie om styrning och ledning i tre delar; Hur styr vi tillsammans och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för? SKR, forskare, författare och deltagande ledningsgrupper utforskar frågorna tillsammans. 

Anmäl dig

Innehåll seminarium 3

Med seminarieserien vill SKR väcka och fördjupa våra medlemmars centrala utmaningar kring framtidens styrning och ledning. Ingen sitter på alla svar men alla sitter på många tankar och erfarenheter. Deltagande ledningsgrupper får en gemensam utgångspunkt och delar tankar, idéer och perspektiv med varandra.

  • Hur styr vi tillsammans i realiteten och hur säkrar vi att styrningen ger önskad effekt hos dem vi finns till för?
  • Vad innebär det att styra på effekter och hur går det till i praktiken?

Under hela programmet medverkar Lennart Wittberg, författare, föreläsare, utbildare, utredare och rådgivare. Lennart har en bakgrund som strateg hos Skatteverket och var med och bidrog till att göra Skatteverket till en av Sveriges mest framgångsrika myndigheter.

Att utveckla en verksamhet eller att styra den handlar inte om att följa en viss modell, det handlar om att förstå sin verksamhet, förstå sammanhanget och kunna agera i en komplex värld med allt vad det innebär. Det är detta som jag kallar för strategiskt tänkande. Lennart Wittberg

Målgrupp

Den primära målgruppen är ledningsgrupper i kommuner och regioner men även andra intresserade är välkomna. Seminarieserien ger störst nytta och effekt om hela ledningsgruppen deltar samtidigt.

Medverkande

  • Andreaz Strömgren, fd kommundirektör, Timrå kommun, nuvarande Stadsbyggnadsdirektör i Sundsvalls kommun
  • Lennart Wittberg, författare, föreläsare, utbildare, utredare och rådgivare
  • Linda Nordberg, Lisa Lindell och Linda Persson Melin, SKR

Informationsansvarig

  • Linda Nordberg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.