10 juni 2021 kl. 09.00-12.00

Medborgardialog i komplexa frågor, tillfälle 2

SKR bjuder in till ett utbildningstillfälle där du politiker, ledande tjänsteman eller annan strategisk position får mer kunskap om komplexa samhällsfrågor och hur de behöver hanteras. Konkreta erfarenheter och exempel från kommuner och regioner varvas med beskrivning av systematik och metodutveckling som har utvecklats tillsammans med medlemmarna.

Anmäl dig

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda i nämnder och styrelser och tjänstepersoner i ledande ställning.

Programinnehåll

Kommuner och regioner står inför allt fler komplexa samhällsproblem. Detta märks bland annat genom en ökad svårighet att fatta beslut och nå önskvärda resultat i strategiska frågor såsom lokalisering av välfärdsservice, trygghet, inkludering och integration. Frågor som riskerar att resultera i protester, hat och hot.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2010 arbetat med att förstå ökningen av komplexa samhällsproblemen och stötta kommuner och regioner i utvecklingen av medborgardialog och nya arbetssätt för att kunna hantera dem.

Utbildningen genomförs tillsammans med:

 • Hans Abrahamsson, forskare från Göteborgs Universitet
 • Martin Sande, senior samtalsledare och grundare av Dialogues

Utbildningstillfälle 1 den 6 maj. 09:00 – 12:00

Vad är komplexa samhällsfrågor och hur påverkar de ledning och styrning i kommuner och regioner.

För att förstå de komplexa samhällsproblem kommuner och regioner ställs inför behöver vi förstå vår omvärld. Tittar vi tillbaka 50 år har mycket förändrats i vårt samhälle som påverkar kommuner och regioners uppdrag. Under denna dag kommer vi bland annat att ta upp:

 • Vår tids samhällsomdaning – vikten att värna demokratin och den sociala hållbarheten
 • Vad är komplexa samhällsfrågor
 • Hur påverkar komplexa samhällsfrågor kommuner och regioner
 • Service - och demokratiuppdraget - kommunicerande kärl.
 • Gruppdiskussion och gemensam reflektion

Utbildningstillfälle 2 den 10 juni. 09:00 – 12:00

Hur kan kommuner och regioner hantera komplexa samhällsfrågor.

Komplexa samhällsfrågor kräver nya sätt att arbeta. Utbildningstillfälle två ägas åt hur en kommun eller region systematiskt och metodiskt behöver arbeta och varför det är viktigt att hantera komplexa samhällsfrågor tillsammans med medborgare, andra aktörer och lokalsamhället.

Under denna dag kommer vi bland annat att ta upp:

 • Hur involvera medborgare i komplexa frågor
 • Ledningens roll
 • Att kanalisera in dialogens resultat i den politiska ledningen och styrningen
 • Hur nå en långsiktig förändring
 • Gruppdiskussion och gemensam reflektion

Kursledare

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Nils Munthe, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset